Walrou Music AB

Walrou music AB drivs av Jeanett och Peter Rousu.

Vi erbjuder musik i olika konstellationer – till konsert, dans och workshops. Vi säljer skivor och notböcker som vi producerar i våra olika musikprojekt.

Välkomna att surfa runt och titta, lyssna och bläddra.

/Jeanett och Peter